Opa verbergt iets

Stanlie vraagt hulp …

Stanlie ziet dat opa geheimzinnig doet. Ze ontdekt ook een stick en een erfgoedfiche. Help Stanlie door de boodschap te ontcijferen en de fiche in te vullen. En misschien kom je ook iets te weten over de diefstal …

Is alles gelukt?