Wat is erfgoedzorg?

Erfgoed vertelt ons boeiende verhalen over vroeger. Daarom is het belangrijk erfgoed te bewaren en door te geven aan volgende generaties. Erfgoed is echter kwetsbaar en broos en moet met deskundige zorg behandeld worden.

Deze zorg gebeurt bijvoorbeeld in erfgoeddepots, maar … iedereen met een hart voor erfgoed kan er zijn steentje toe bijdragen. Neem jij je leerlingen mee in de boeiende wereld van de erfgoedzorg?

Zo veel te leren!

Stanlie is een rijk project boordevol leerkansen. We besteden uiteraard veel aandacht aan doelstellingen gelinkt aan erfgoededucatie (o.a. wereldoriëntatie – tijd), maar gaan ook breder door een extra focus te leggen op de onderzoekende en ontwerpende vaardigheden van leerlingen. Bovendien biedt de keuze van de werkvormen ook veel kansen om te leren samenwerken en co-creëren.

In de doelenlijst illustreren we de koppeling met eindtermen en leerplandoelen. Daarin maken we bewust een brede selectie, waaruit jij als leerkracht verder de focus legt afhankelijk van de context en de leerlingen.

3 kernboodschappen van het project

Erfgoed is overal

Stanlie wil dat leerlingen kennismaken met erfgoed en ontdekken dat erfgoed overal om ons heen is. De klemtoon op het (onroerend) erfgoed uit de eigen omgeving is – vanuit het perspectief van erfgoedzorg – belangrijk: de nabijheid zorgt voor betrokkenheid.

We moeten voor erfgoed zorgen

Stanlie wil leerlingen doen inzien dat we als gemeenschap verantwoordelijk zijn om voor ons erfgoed te zorgen. Het project appelleert dan ook aan hun verantwoordelijkheid en burgerzin om met respect met erfgoed om te springen. Ze leren waarom het belangrijk is goed te bewaren en ordenen.

Erfgoed vertelt ons verhalen

Leerlingen ontdekken dat erfgoed meer is dan objecten, gebouwen, landschappen … maar dat het eigenlijk gaat over de verhalen die erachter zitten. Over wat we eruit kunnen leren over vroeger en nu, over de betekenis en waarde die mensen er (doorheen de tijd) aan geven, over cultuur … Erfgoed opent een boek vol verhalen!