Verplichte inhoudseisen

De Provincie Oost-Vlaanderen streeft ernaar haar websites en mobiele applicaties toegankelijk te maken, overeenkomstig de Europese norm EN 301 549 V2.1.2 (WCAG 2.1, AA).

Context en toepassingsgebied stanlie.be

De webtool stanlie.be is gebouwd voor een zeer specifieke context: leerkrachten projecteren de overgrote meerderheid van de webpagina’s op een groot (digitaal) klasbord. De optimalisatie en usability van de website is vanuit dit perspectief opgezet. De 3 informatieve pagina’s (home, wat, waarom) zijn wel vanuit een desktop en mobile usability opgezet.

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Europese richtlijn inzake toegankelijkheid van overheidswebsites en mobiele applicaties omdat niet aan alle eisen voldaan is. Gezien het toepassingsgebied en de specifieke doelgroep (hierboven omschreven) zorgen we echter wel voor optimalisatie van de toegankelijkheid voor die specifieke gebruikerscontext.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk of suboptimaal om de volgende reden(en): niet-naleving van de Europese norm EN 301 549 V2.1.2 (WCAG 2.1, AA).

  • Video’s hebben geen volledig tekstueel alternatief (wel synthese in de PDF-handleidingen).
  • Downloads en document voldoen niet aan alle toegankelijkheidsnormen.
  • Pointers en states worden vereenvoudigd en soms minder expliciet dan de norm weergegeven omwille van de noodzakelijke kindvriendelijke context.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 31 augustus 2022 op basis van zelfbeoordeling door de Provincie Oost-Vlaanderen.

Feedback

Als je problemen ondervindt met het gebruiken van deze website van de Provincie Oost-Vlaanderen, neem dan contact op met de Provincie Oost-Vlaanderen: per mail naar info(at)oost-vlaanderen.be of per brief naar Provincie Oost-Vlaanderen, t.a.v. dienst Communicatie, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent.

Handhavingsprocedure

Ben je ontevreden met het antwoord op je feedback? Dan kan je een verbetersuggestie, melding of klacht indienen via dit formulier of bovenvermeld adres.